VESIOSUUSKUNTA

ALLE 100 AVL JÄRJESTELMÄT

YLI 100 AVL PUHDISTAMOT

Goodwell InfraDev Oy on järjestelmätoimittaja, jonka tuotteiden ja palveluiden avulla saadaan ratkaistuksi kaikki jätevesikysymykset yhdestä kiinteistöstä aina satoihin kiinteistöihin saakka.

Kaikissa Goodwell InfraDev Oy:n puhdistamoratkaisuissa yhdistyvät seuraavat seikat:

 • vahva betonirunko, joka kestää kaikissa maaperäolosuhteissa

 • laajennettavuus, mikäli uusi liittyjiä tulee mukaan

 • liitettävyys osaksi suurempaa järjestelmää

 • kaukovalvottavuus (ja pian myös kauko-ohjattavuus)

Pienet kiinteistökeskittymät, 5-20 kiinteistöä, kannattaa liittää yhteen ja rakentaa puhdistamo, joka myöhemmin on mahdollista edullisesti liittää osaksi esim. kunnallista viemäriverkkoa, mikäli tilaisuus siihen aukeaa.  Pitkää siirtoviemäriä ei yksin näin pienien jätevesimäärien vuoksi kannat rakentaa.

Alle 100 avl puhdistamohanke on yksinkertainen, koska siinä ei vielä tarvita ympäristölupaa.

Alle 100 avl puhdistamo rakennetaan betonista 3 m3 tai 5 m3 säiliöistä, joita puhdistamoon tulee 2-5 kpl puhdistamon koosta riippuen.  Puhdistamo toimii biologis-kemiallisella panospuhdistamoperiaatteella.

Kun liittyjien määrä jätevesijärjestelmään kasvaa, on puhdistamon kapasiteettia yksinkertaista kasvattaa jälkeenpäin.

Puhdistamo varustetaan automaattisella kaukovalvontajärjestelmällä, joka varustetaan aina happi ja pH-mittauksella sekä pumppujen käynti- sekä tulvimishälytyksillä.  Järjestelmään voi liittää erilaisia muitakin antureita ja hälytyksiä tilanteesta riippuen.  Valvontatietoa raportoidaan verkkosivun kautta.  Hälytykset tulevat suoraan huolto tai muun määritellyn henkilön matkapuhelimeen.

Aluejärjestelmän liittäminen osaksi suurempaa jätevesijärjestelmää on yksinkertaista, koska puhdistamon betoninen tulosäilö on helppo muuttaa jätevedenpumppaamoksi ja ohjata jätevedet paineviemärin kautta esim. kunnalliseen verkkoon.    Lisäetuna puhdistamon muut säiliöt voidaan muuttaa tasausaltaaksi, johon aluejärjestelmän jätevedet voidaan johtaa noin yhden vuorokauden ajan, mikäli verkoston muissa osissa on ongelmia.  Tällä vähennetään tarvetta rikkoutuneen kohdan ohijuoksutukseen.  Näin säästetään rikkoutuneen kohdan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Yli 100 avl:n jätevesijärjestelmät vaativat aina ympäristöluvan, jossa määritellään jäteveden puhdistusvaatimukset sekä muut huomioon otettavat seikat.  Nämä vaatimukset määrittelevät samalla puhdistamon ominaisuudet.

Mikäli ympäristöluvan puhdistusvaatimukset noudattavat karkeasti haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tiukempia vaatimuksia (BOD 90 %, fosfori 85 %, kokonaistyppi 40 %), voidaan avl 100 - 300 kohde rakentaa edullisesti 1-3 linjaiseksi, rakentamalla se avl 100 kapasiteettisista puhdistamolinjoista.   Tällä tavoin puhdistamo on myös mahdollista vähitellen laajentaa, mikäli uusia liittyjiä tulee myöhemmin mukaan.

Mikäli ympäristöluvan puhdistusvaatimukset ovat tiukemmat tai puhdistamo kapasiteettivaatimus ylittää avl 300, on paikalla rakennettu laitospuhdistamo järkevin ratkaisu.  Puhdistamo suunnitellaan erikseen paikan ja lupavaatimukset täyttäväksi kokonaisuudeksi.  Tällöin päävaihtoehdot ovat perinteinen rinnakkaissaostuslaitos tai bioroottorilaitos.  Tällöinkin kannattaa huomioida puhdistamon ohjattavuus, valvottavuus ja mahdollinen liitettävyys myöhemmin osaksi suurempaa jätevesijärjestelmää.

Puhdistamo varustetaan automaattisella kaukovalvontajärjestelmällä, joka varustetaan aina happi ja pH-mittauksella sekä pumppujen käynti- sekä tulvimishälytyksillä.  Järjestelmään voi liittää erilaisia muitakin antureita ja hälytyksiä tilanteesta riippuen.  Valvontatietoa raportoidaan verkkosivun kautta.  Hälytykset tulevat suoraan huolto tai muun määritellyn henkilön matkapuhelimeen.

Aluejärjestelmän liittäminen osaksi suurempaa jätevesijärjestelmää on yksinkertaista, koska puhdistamon betoninen tulosäilö on helppo muuttaa jätevedenpumppaamoksi ja ohjata jätevedet paineviemärin kautta esim. kunnalliseen verkkoon.    Lisäetuna puhdistamon muut säiliöt voidaan muuttaa tasausaltaaksi, johon aluejärjestelmän jätevedet voidaan johtaa noin yhden vuorokauden ajan, mikäli verkoston muissa osissa on ongelmia.  Tällä vähennetään tarvetta rikkoutuneen kohdan ohijuoksutukseen.  Näin säästetään rikkoutuneen kohdan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Referenssit

Yhteispuhdistamo Sonkajärvelle

Goodwell rakensi Sonkajärven Jyrkän kylään avl 400 rinnakkaissaostuslaitoksen 2009.  Puhdistamon toimintaa valvotaan Goodwell-kaukovalvontajärjestelmällä.

  • KATSO MUUT REFERENSSIT:

    Hoitokodin puhdistamo Hajalaan

    Hoitokodin ja lähikiinteistöjen yhteispuhdistamo rakennettiin 2009.  Kohde varustettiin Goodwell-kaukovalvontajärjestelmällä.