BETONIRUNKOINEN PIENPUHDISTAMO

SANEERAUSPAKETTI

OTA YHTEYTTÄ!

Goodwell AG-1 / alle 6 hengelle

Goodwell AG-1P / 7-9 henkeä

Goodwell AG-2 / 10-12 henkeä

Goodwell AG-2P / 13-15 henkeä

Betonirunkoinen pienpuhdistamo

Tehokas ratkaisu kaikkiin tilanteisiin, kaikenlaisille tonteille

Betonirunkoinen pienpuhdistamo on varma ratkaisu uutta järjestelmää rakennettaessa. Tilaustyönä rakennettavan pienpuhdistamon pitkät tyhjennysvälit pitävät käyttökustannukset alhaisina ja luja rakenne varmistaa järjestelmän toimivuuden vaikeissakin olosuhteissa.

Tehokas ja harvat tyhjennysvälit

Goodwellin nykyaikainen puhdistustekniikka on tutkitusti tehokasta ja toimivaa. Yksinkertainen ratkaisu pystytään toteuttamaan suuren kaivoon. Normaalissa käytössä suuri lietetila tarvitsee tyhjentää vain 1-2 kertaa vuodessa. Ohjauskeskus pystytään sijoittamaan sopivaan paikaan joko kiinteistöön tai pihalle.

Pysyy paikallaan ilman ankkurointia

Vahva betoninen säiliö ei kovassakaan maaperän paineessa liiku eikä painu kasaan. Normaaliolosuhteissa säiliö ei myöskään vaadi minkäänlaista ankkurointia, vaan pysyy tukevasti aloillaan omalla painollaan.

Uudet jätevesimääräykset 2017

Jokaisen kiinteistön kohdalla täytyy erikseen suunnitella, minne puhdistamo sijoitetaan sekä mihin puhdistettu jätevesi voidaan ohjata. Tämä on erityisen tärkeää aroissa kohteissa kuten rannoilla ja pohjavesialueilla.

Goodwell-puhdistamo rakennetaan aina tilaajan toivomusten mukaisesti, joten siinä voidaan ottaa huomioon etäällä sijaitseva puhdistetun veden purkupaikka samoin kuin ohjauskeskuksen sijoitus sisätiloihin, erilaisten hälytysten tarve sekä muut asiakaskohtaiset toiveet.

Erinomaiset testitulokset

Betonirunkoinen pienpuhdistamo sai erinomaiset tulokset CE-testissä. Lataa PDF ja lue lisää!

Lue VTT:n testi: Pienpuhdistamosäiliön/saostussäiliön tyyppitestaus vesitiiveyden, rakenteen lujuuden ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyden osalta.

AG-puhdistamon maa-asennusohje

Goodwell InfraDev Oy:n AG-puhdistamon voi käyttöönottoasennusten tehdä sähköasennusluvan omaava asentaja noudattaen valmistajan antamia ohjeita.

Lataa asennusohje tästä!

Referenssit

Goodwell InfraDev Oy:n AG-puhdistamoja on asennettu satoja ympäri Suomea ja uusia asennetaan jatkuvasti. Kysy lähimmältä Goodwell alue-edustajalta asuinpaikkaasi lähimpien referenssien yhteystiedot

Tutkimustiedot

www.ympäristö.fi
(Jätevesikäsittelyn toimivuusselvitys Goodwell AG-1 pienpuhdistamolla).

www.valonia.fi

Piirustukset

Goodwell AG puhdistamo

Saneerauspaketilla pienpuhdistamoksi

Vanhasta jätevesijärjestelmästä uuden veroinen

Vanhoilla jätevesikaivoilla on vielä käyttöarvoa. Goodwellin tilaustyönä rakennettavalla saneerauspaketilla vanhat jätevesikaivot voidaan muuttaa tehokkaaksi pienpuhdistamoksi. Siinä yhdistyvät kaksi hyvää ominaisuutta; olemattomat päästöt ja vähäinen tyhjennystarve.

Saneeraus onnistuu käytännössä kaikille järjestelmille

Goodwellin saneerauspaketin ideana on, että kokonaisen järjestelmän sijasta voidaan hankkia pelkkä puhdistamotekniikka. Puhdistamo asennetaan olemassa olevaan kaivoon, jolloin kaivosta saadaan täysverinen pienpuhdistamo ilman kaivuutöitä. Järjestelmä sopii 2- ja 3-sakokaivo - järjestelmiin, sekä riittävän tilaviin umpisäiliöihin.

Pienet kustannukset eikä kaivuutöitä

Koska kyse on pelkästä nykyisen järjestelmän saneerauksesta, jäävät investointi ja työmäärä huomattavasti pienemmiksi kuin täysin uutta järjestelmää hankittaessa. Jos kaivoa tarvitsee kunnostaa, hoituu se kätevästi samassa yhteydessä.

Uudet jätevesimääräykset 2017

Jokaisen kiinteistön kohdalla täytyy erikseen suunnitella, minne puhdistamo sijoitetaan sekä mihin puhdistettu jätevesi voidaan ohjata. Tämä on erityisen tärkeää aroissa kohteissa kuten rannoilla ja pohjavesialueilla.

Goodwellin saneerauspaketti rakennetaan aina tilaajan toivomusten mukaisesti, joten siinä voidaan ottaa huomioon etäällä sijaitseva puhdistetun veden purkupaikka, ohjauskeskuksen sijoitus sisätiloihin, erilaisten hälytysten tarve sekä muut asiakaskohtaiset toiveet.

Saanerauspakettien kuvat:

Goodwell saneerauspaketin saa asentaa vain Goodwell InfraDev Oy:n valtuuttama ja kouluttama asennusliike. Tällä varmistetaan puhdistamon moitteeton käynnistyminen. Asennusliike tekee asennuksen yhteydessä myös mahdolliset kaivojen korjaukset. Asennus sovitaan Goodwell alue-edustajan kanssa.

Referenssit

Goodwell InfraDev Oy:n saneerauspaketteja on asennettu satoja ympäri Suomea ja uusia asennetaan jatkuvasti. Kysy lähimmältä Goodwell alue-edustajalta asuinpaikkaasi lähimpien referenssien yhteystiedot.

Tutkimustiedot

www.ympäristö.fi

Ota yhteyttä!

Voit tilata lomakkeen avulla myös kemikaaleja, huoltokäyntejä tms.

  • Should be Empty: