Puhdistamohuolto

Ympäristölainsäädännön tavoitteena on suojella ympäristöä ihmisen aiheuttamalta liikakuormitukselta. Kyseinen lainsäädäntö koskee monia aloja, eräänä tärkeimmistä jätevesien puhdistaminen. Täyttääkseen tämän tavoitteen jätevesipuhdistamo tarvitsee huoltoa, jolla turvataan sen jatkuva, hyvä toiminta.

Laadukkaissa Goodwell-puhdistamoissa on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että puhdistamoa voidaan huoltaa ja että huolto olisi mahdollisimman helppoa. Näiden valintojen myötä puhdistamon koko elinkaari venyy huomattavan pitkäksi.

Puhdistamon mukana toimitetaan huolto-ohjeet, joita seuraamalla puhdistamo toimii hyvin.

Kaikki eivät kuitenkaan ehdi tai halua perehtyä puhdistamon hoitoon. Tätä varten tarjoamme asiakkaillemme täydet huoltopalvelut Goodwell-puhdistamoihin yksittäisistä huolloista, korjauksista, muutostarpeista ja erilaisista tarkastuksista vuosihuoltopalveluihin sekä suurempien puhdistamojen jatkuviin huoltosopimuksiin.

Huollon tai tarkastuksen tarpeessa ota meihin yhteyttä!

Huoltopalvelu

Kiinteistökohtainen puhdistamohuolto

Kiinteistökohtainen puhdistamo huolletaan tavallisesti sopimuksen mukaan kerran vuodessa.

Huollon keskeisenä tarkoituksena on varmistaa puhdistamon hyvä ja ennustettava toiminta seuraavaan huoltoon asti sekä tuottaa kiinteistönomistajalle arvokasta tietoa puhdistamon tilasta.

Vuosihuoltoon kuuluu aina vähintään seuraavat toimenpiteet:

 • Puhdistamotekniikan läpikäynti sisältäen:

      • Uppopumppujen tarkastus ja huolto

      • Kemikaalipumpun tarkastus ja huolto

      • Ilmakompressorin tarkastus ja huolto

      • Puhdistamon sisäisten putkilinjojen sekä putki- ja letkuliitosten tarkastus

      • Puhdistamon rakenteiden tarkastus

      • Relelogiikan tarkistukset

      • Ohjelmalogiikan toiminnan testaus

 • Kokeiden ottaminen puhdistamosta:

      • Prosessialtaan happitason mittaus

      • Prosessialtaan pH-tason mittaus

      • Prosessialtaan laskeutuskoe

 • Puhdistamon ohjelmalogiikan säädöt kokeiden perusteella

 • Kemikaalitoimitus

 • Mahdolliset tarvittavat korjaustyöt*

 • Suositukset seuraavaa huoltoa silmällä pitäen

 

Huollosta annetaan asiakkaalle aina kirjallinen huoltoraportti

* Ei sisällä varaosien kustannuksia.

Suuremmat puhdistamot

Suuremmat puhdistamot huolletaan aina erikseen määriteltävän huolto-ohjelman mukaisesti. Pieni joidenkin talojen yhteispuhdistamo voi tarvita esimerkiksi neljä huoltokäyntiä vuodessa, kun taas suuremmat järjestelmät, kuten esimerkiksi alueelliset järjestelmät, voivat vaatia huomattavasti tiheämmän huoltosyklin.

Pyydä tarjous!

Tarkastukset

Kun puhdistamo on asiakkaan omassa huollossa, kannattaa se kuitenkin tarkastuttaa noin viiden vuoden välein myös ammattilaisten toimesta. Tarkastuksista annetaan aina kirjallinen ja seikkaperäinen tarkastusraportti.

Tarjoamme tarkastuspalveluja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksessa käydään seikkaperäisesti läpi koko puhdistamon toiminta, annetaan mahdolliset korjausehdotukset sekä seikkaperäinen tarkastusraportti asiakkaalle.

Kuntotarkastuksessa löydetään erilaiset kulumaviat ja mahdolliset piilevät ongelmat, jotka voivat joskus pysäyttää koko puhdistamon toiminnan.

Muuttotarkastus

Kun kiinteistön käyttäjämäärä muuttuu merkittävästi tai kiinteistön omistus muuttuu, on puhdistamoon syytä tehdä muuttotarkastus.

Muuttotarkastuksessa tarkastetaan puhdistamon toiminta sekä säädetään sen ohjelmalogiikka toimimaan optimaalisesti uudella käyttäjämäärällä.