FÖRETAGET  |  KONTAKTUPPGIFTER

suomi  |  svenska

MINIRENINGSVERK MED BETONGSTOMME

SANERINGSPAKET

KONTAKTA OSS!

Goodwell AG-1/för färre än 6 personer

Goodwell AG-1P/7–9 personer

Goodwell AG-2/10–12 personer

Goodwell AG-2P/13–15 personer

Minireningsverk med betongstomme

En effektiv lösning i alla lägen och för alla tomter

Ett minireningsverk med betongstomme är en säker lösning om du ska bygga ett nytt system. Driftskostnaderna blir låga tack vare de långa tömningsintervallerna, och minireningsverkets solida konstruktion garanterar att systemet fungerar även i svåra förhållanden.

Effektivt system med långa tömningsintervaller

Goodwells moderna reningsteknik är bevisligen effektiv och välbeprövad. Det är fråga om en enkel lösning som kan installeras i en stor brunn. I normalt bruk behöver det stora slamutrymmet tömmas endast 1–2 gånger om året. Styrcentralen kan placeras på en lämplig plats antingen inne i fastigheten eller på gården.

Hålls på plats utan förankring

Den solida betongtanken rör inte på sig och står sig till och med under hårt marktryck. I normala förhållanden kräver tanken inte heller någon som helst förankring, utan den hålls stadigt på plats med hjälp av sin egen tyngd.

Utmärkta testresultat

Minireningsverket med betongstomme fick utmärkta resultat i CE-test. Ladda ned pdf-filen och läs mer!

Anvisningar för markinstallation av AG-reningsverk

Goodwell InfraDev Oy:s AG-reningsverk kan installeras i enlighet med tillverkarens instruktioner av en behörig elmontör.

Ladda ned installationsanvisningen här!

Referenser

I Finland finns redan hundratals av Goodwell InfraDev Oy levererade AG-reningsverk och nya installeras hela tiden. Kontakta närmaste Goodwell-representant och begär kontaktuppgifter till de referenser som finns närmast dig.

Undersökningsdata

www.ympäristö.fi

(Utredning av avloppshanteringens effektivitet i Goodwells minireningsverk AG-1).

www.valonia.fi

Ritningar

Goodwell AG-reningsverk

Minireningsverk med hjälp av saneringspaket

Gammalt avloppssystem blir som nytt

Gamla avloppsbrunnar har alltjämt ett bruksvärde. Med hjälp av Goodwells saneringspaket kan gamla avloppsbrunnar byggas om till ett effektivt minireningsverk. Resultatet blir en kombination av två goda egenskaper; obefintliga utsläpp och långa tömningsintervaller.

Praktiskt taget alla system kan saneras

Idén bakom Goodwells saneringspaket är att kunden i stället för ett komplett system behöver skaffa endast själva reningstekniken. Reningsverket installeras i en befintlig brunn, vilket innebär att brunnen kan byggas om till ett komplett minireningsverk utan något som helst schaktningsarbete. Lösningen lämpar sig för system med 2 eller 3 slamavskiljare och för tillräckligt stora slutna tankar.

Små kostnader och ingen schaktning

Vid sanering av ett befintligt system blir investeringen och arbetsmängden avsevärt mindre än jämfört med ett helt nytt system. Om brunnen behöver renoveras kan detta skötas behändigt i samma veva.

Goodwells saneringspaket får installeras endast av sådana installationsfirmor som har auktoriserats och utbildats av Goodwell InfraDev Oy. På så sätt garanteras att reningsverket kan tas i drift utan problem. I samband med installationen utför installationsfirman också eventuella brunnsreparationer. Kunden ska komma överens om installationen med närmaste Goodwell-representant.

Referenser

I Finland finns redan hundratals av Goodwell InfraDev Oy levererade AG-reningsverk och nya installeras hela tiden. Kontakta närmaste Goodwell-representant och begär kontaktuppgifter till de referenser som finns närmast dig.

Undersökningsdata

(Uppgifterna om minireningsverkens reningsresultat uppdateras som bäst på grund av modelländringar/Goodwell InfraDev Oy)

Kontakta oss!

Med denna blankett kan du också beställa kemikalier, servicebesök m.m.

  • Should be Empty:

FÖRETAGET  |  KONTAKTUPPGIFTER