Siirtoviemäriratkaisun ja aluejärjestelmäratkaisun vertailulaskuri avl 20 - 300 kohteisiin

Ohjeelliset tiedot on koottu haastattelemalla maanrakentajia, vesilaitosasintuntijoita, putki- ja pumppaamovalmistajia sekä suunnittelijoita. Paikalliset olosuhteet voivat kuitenkin poiketa ohjeellisista tiedoista niin, että aina laskuria käytettäessä kannattaa kaikki syöttöarvot tarkistaa.

Lähtöarvot

Vesimaksutulo/v 49 275 €

Siirtoviemärin rakentaminen

Aluepuhdistamo

m
Koko pituus 7 000 m
* Metrihinnat sisältävät maanrakennuksen ja putken
€/m *
630 000 €
m
1/
kpl
a' hinta €
70 000 €
20 000 €
0 €
Siirtoviemärin rakentaminen yhteensä 720 000 €
150 000
45 000
Yhteensä 195 000 €

60 kiinteistön (AVL) 300 alueviemäriverkko

€/m
m
150 000 €
150 000 €
300 000 €

Metrihinta sisältää maanrakennuksen ja putken

Kokonaisinvestointi ilman tukea 1 020 000 €
Tuki-%
 
Kokonaisinvestointi tuen kanssa 1 020 000 €
Investoinnin (siirtoviemäriratkaisu) takaisinmaksuaika ilman korkokulua (vuosina) 14,6 vuotta
Kiinteistökohtainen hinta siirtoviemäriratkaisu 17 000 €
Kokonaisinvestointi ilman tukea 495 000 €
Tuki-%
 
Kokonaisinvestointi tuen kanssa 495 000 €
Investoinnin (aluepuhdistamo) takaisinmaksuaika ilman korkokulua (vuosina) 4,0 vuotta
Kiinteistökohtainen hinta aluepuhdistamoratkaisu 8 250 €